Skvallra inte.

Profeten, sall Allâhu 'aleyhi wa salâm, sade:
"Skall jag inte tala om för er vilka de värsta är bland er? De sa: Självklart. Han sa: De som går runt med Namimah (Skvaller), de skapar fiendeskap bland vänner och söker problem för den oskyldige" 

(Ahmad, Bukhari i Adab ul Mufrad)