Visa godhet mot dina föräldrar,
tala hövligt och vänligt till dom.

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte Uff till dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!