T.ex. många europeer vet inte hur många muslimer det finns i deras länder...svenskarna tror att det finns 17% muslimer i Sverige, fast det rätta svaret är 5%

How Europe views Islam

20160326_woc936_1.jpg
- TheEconomist -

What Do Europeans Think About Muslim Immigration?
- ChathamHouse -