Vieroksutko vierasta? ..Ei kannata, kaikki olemme ihmisiä vain, samaa luuta ja verta. Ei voi heittää pois kaikkia ulkolaisia Suomesta tai Ruotsista...Vastustajien tulee totutella itseään moninaisuuteen, vieraaseen...Jolleivat totu, he alkaa voida huonosti. ..Voitko huonosti maahanmuuttajien takia? ..Eikö olisi aika katsoa itseään peilistä ja miettiä, mikä sinua vaivaa jos huonosti voit?
Monista valtioista sanotaan että ne on moninaisia, monikulttuurisia...Olen usein lukenut että myös Suomea kutsutaan monikulttuuriseksi valtioksi...Onko valtio monikulttuurinen jos siellä asuu muutama ulkolainen, tai enemmän ulkolaisia?
Valtio ja maahanmuuttajat ei tee ihmisistä monikulttuurisia...Jos kansa on vastaan ulkolaisia, ei silloin se valtio ole monikulttuurinen, jos kerran kansa vastustaa ulkolaisuutta...Useat saattaa sanoa olevansa monikulttuurisia jos ovat tekemisissä ulkolaisten kanssa jonkin verran.
Monikulttuurinen on ihminen silloin kun hänen oma kulttuurinsa sekoittuu enemmän tai vähemmän vieraisiin kulttuureihin, on saanut vaikutteita muista kulttuureista.
Jos katsotaan esim. Suomea...Suomalaiset on saanut paljon vaikutteita Ruotsista ja USAsta, moni suomalainen suosii esim. amerikkalaista, USA musikkiia, englannin kieltä...On Suomi muualtakin vaikutteita saanut...Niin sanottu Suomen kulttuurii, siinä on jo paljon vaikutteita ulkomailta, ei siis ole enää puhdasta suomalaista...Joten voi todeta että Suomen kulttuuri on monikulttuuria.
Sanoi maahanmuuttajavastustajat mitä tahansa, he ei voi saada Suomen kulttuurista pois ulkolaisia vaikutteita...Herää kysymys: millainen olisi suomalainen kulttuuri esim. ilman ruotsalaista vaikutteita ja amerikkalaisia?
Nyt kun Suomessakin on vierailta mailta tuĺleita muslimeja, niin maahanmuuttajavastustajat vieroksuvat vieraitten kulttuureja, mutta vieroksunnasta huolimatta, jotain tulee tarttumaan uutta suomalaiseen kulttuuriin muslimenkin kautta.
Miten on, oletko sinä saanut pysyviä vaikutteita esim. muslimeilta itsellesi? ..Jotta voisi saada vaikutteita omaan elämäänsä esim. muslimeilta, on oltava tekemissä muslimien kanssa, joko uskovaisten muslimien tai tapamuslimien, tai sitten vain yksinkertaisesti oma-aloitteisesti alkaa omata jotain muslimeilta, tulla toimeen heidän kanssaan ja niin edelleen....