Ketkä on ruotsindemokraarrtien kannattajia? Enemmistö heistä vaikuttaa olevan tyytymättömiä kaikkeen...monet on siis valittajia ja tai sellaisia joiden elämä ehkä ei ole täysin kunnossa jonkin takia.

-- Enemmistö on miehiä.
-- Enemmistö on nuoria.
-- Enemmistö asuu maaseudeulla ja pienissä paikkakunnissa.
-- Enemmistö on ruotsalaisia.
-- pieni osa on muista Euroopan maista.
-- Enemmistöllä on alhainen koulutus.
-- Enemmistö tulee työläisperheistä.
-- Enemmistö on sairaskirjoilla ja työttömiä.
-- Suuri enemmistö ei ole ollenkaan politiikasta kiinnostunut.
-- Suuri enemmistö sanoo demokratian toimivan huonosti.
-- Suuri enemmistö ei luota politiikkoihin.
-- Suuri enemmistö sanoo Ruotsin menevän väärään suuntaan.
som.gu