Kuulija tukitsee mitä sanot, 
ei aina, mutta aika usein, 
kysy välillä, ymmärtääkö he puheesi, 
puhu selvästi ja tarkasti, 
Kuuntelijan pitäisi pysyä "totuudessa", 
eikä tulkita kaikkea vapaasti 
oman mielipiteensä mukaan, 
syntyy väärinkäsityksiä.

Kaikkea tulkitaan, se on mielipiteeni...Kaikkea mitä toiset ihmiset puhuu tai kirjoittaa, tulkitsee kuuntelija, lukija omalla tavallaan...On hyvin vaikea puhua ja tai kirjoittaa niin, että kaikki ymmärtäisi 100% varmuudella mitä puhuja ja tai kirjoittaja tarkoittaa.
Tästä varmasti johtuu monet riidat ja kiistat, väärinkäsityksistä tulkintojen takia.
Herää kysymys, miksi se on niin vaikeaa kysyä puhujalta, kirjoittajalta, " mitä tarkoitat tuolla tai tuolla"? ..Kysymällä ja kysymällä ja edelleen kysymällä ehkä lopulta selviäisi, mitä puhuja, kirjoittaja tarkoittaa...Jos kysyy, silloin puhuja ja tai kirjoittaja voi kertoa enemmän, eri sanoin, mitä hän tarkoittaa.
Me ihmiset olemme ajattelevia ja tulkitsemme kuulemamme ja näkemämme ja niitä tulkintoja yhdestä lauseesta, voi olla satoja eri tulkintoja...Sillä tyydymme harvoin siihen mitä toinen sanoo, haluamme repiä sen toisen puheen, kirjoituksen satoihin sirpaleihin...Mitä siitä syntyy? ..Useimmiten riitaa ja riehumista.
En väitä itse olevani parempi kuin muut...Olen samanlainen, tulkitsen paljon...Jälkeen päin useimmiten ymmärrän tehneeni niin, mutta tekemäänsä ei voi tehdä tekemättömäksi...Herkkäsieluiset loukkaantuu helposti...Siksi olisikin hyvä jos osaisin jakaa ajatuksiani niin, että en loukkaisi muita ajatuksillani...Helppoa se ei ole.
Mitä tuumaatte?..Onko helppoa keskustella vieraitten ihmisten kanssa netissä?
Sanotteko mitä sylki tuo suuhunne?
Osaatteko sanoa niin, että ette loukkaa koko ajan muita sanoillanne?
Sillä "varomaton sana voi tehdä sinulle suurta vahinkoa."