Allah Den högste sade:

"Sannerligen beordrar Allah med rättvisa och goda handlingar och att ge till de nära (släktingarna) och förbjuder från lösaktiga och onda handlingar och överträdande, Han förmanar er, så att ni kan tänka efter." [an-Nahl:90]