Varastettu lapsuus...Vart fjärde barn berövas sin barndom...Voi lapsi poloisia maailmassa...lapsuus monelta lapselta kuin varastettu...vanhemmat, yhteiskunta syyllisiä...pohjoismaissa lapset paremmasa asemassa...mutta parantamisen varaa silti on...vanhemmat, älkää lyökö lastanne...älkää käyttäkö väkivaltaa lapsianne kohtaan...hillitkää itsenne , te vanhemmat...opetelkaa rakastamaan lapsianne...lapset on vain lainassa teillä.
x - x - x -

For at least 700 million children worldwide – and perhaps hundreds of millions more – childhood has ended too soon. The major reasons included poor health, confl ict, extreme violence, child marriage, early pregnancy, malnutrition, exclusion from education and child labor. - x -