Ruotsissa on jo tiedetty se seikka, että maahanmuuttajat on yliedustettuina rikoksissa, jo vuodesta 1974 lähtien ja tutkimuksia on tehty jo 24-25, joten uusi tutkimus mitä esim. Ruotsindemokraatit on vaatineet, ei näyttäisi mitään uutta.
Tutkimus siis osoittaa, että maahanmuuttajat teke rikoksia hieman enemmän lukumääräänsä nähden prosentuaalisesti mitä ruotsalaiset tekee, mutta tämä osoittaa myös, että on paljon ruotsalaisia jotka tekee rikoksia, se, että on maahanmuuttajarikollisia ei vie pois sitä seikkaa, että ruotsalaet tekee myös rikoksia
** Täällä tehdään tutkimuksia miksi asia on näin. Ja enemmän pitäisi ottaa sellvää minkä takia asia on näin.
Tutkimuksissa on todettu, että useimmat maahanmuuttajarikollisista on sitä pohjasakkia, siis elävät siellä kaikkein alhaisemmalla tasolla yhteiskunnassa, perheittensä kanssa.
On tutkittu ja todettu myös, että kun vertaa tässä alhaisella tasolla eläviä maahanmuuttajarikollisia ruotsalaisiin rikollisiin jotka asuvat samankaltaisilla alueilla ja ovat alhaisella tasolla yhteiskunnassa, niin erot alkaa olla hyvin pienet, maahanmuuttajarikolliset ja ruotsalaisrikolliset on silloin melkein samanlaisia, mitään suurta eroa ei ole, heitä yhdistää huono alhainen asema yhteiskunnassa.


Mistä tämä rikollisuus johtuu
Vad beror det på?

Samtidigt som det finns många studier som visar att utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken finns det få undersökningar som med empirisk metodik belyser orsaker till denna överrepresentation. Generellt sett kan denna överrepresentation bero på tre faktore

  •  
    • Diskriminering inom rättsväsendet
    • Förhållanden kopplade till ursprungslandet
    • Faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige

Troligen orsakas den ovan nämnda överrepresentationen av alla dessa faktorer, men ny forskning5 visar att grundorsaken är skillnader i levnadsförhållanden i Sverige mellan den invandrade och den inhemska befolkningen.

Migrationsinfo