Ruotsissa on jo tiedetty se seikka, että maahanmuuttajat on yliedustettuina rikoksissa, jo vuodesta 1974 lähtien ja tutkimuksia on tehty jo 24-25, joten uusi tutkimus mitä esim. Ruotsindemokraatit on vaatineet, ei näyttäisi mitään uutta.
Sen sijaan täällä tehdään tutkimuksia miksi asia on näin. Ja enemmän pitäisi ottaa sellvää minkä takia asia on näin.
Tutkimuksissa on todettu, että useimmat maahanmuuttajarikollisista on sitä pohjasakkia, siis elävät siellä kaikkein alhaisemmalla tasolla yhteiskunnassa, perheittensä kanssa.

On tutkittu ja todettu myös, että kun vertaa tässä alhaisella tasolla eläviä maahanmuuttajarikollisia ruotsalaisiin rikollisiin jotka asuvat samankaltaisilla alueilla ja ovat alhaisella tasolla yhteiskunnassa, niin erot alkaa olla hyvin pienet, maahanmuuttajarikolliset ja ruotsalaisrikolliset on silloin melkein samanlaisia, mitään suurta eroa ei ole, heitä yhdistää huono alhainen asema yhteiskunnassa.
SVT
SR

Vaikuttaa siltä, että muukalaisvihamieliset on samalla linjalla kuin Trump ja Trumpin hallitus, että kaikkein parhainata on alternatiiva fakta