Jo on aikakin alkaa tehdä tutkimuksia romanien tilanteesta.

Södertörnin yliopistoon on perustettu Pohjoismaiden ensimmäinen romanitutkimuksen professuuri. Professoriksi on valittu Kimmo Granqvist, joka on aikaisemmin toiminut Helsingin yliopiston kreikan ja romanikielen opettajana. Professuurilla halutaan vahvistaa romanitutkimusta.
SVT