Det är bra att muslimska kvinnor i väst har tagit kampen mot det patriarkala...

Imam Sherin Khankan: "Som progressiv muslim möter man mycket motstånd"
I Köpenhamn finns Nordens enda moské med bara kvinnliga imamer. Det är ett år sedan moskén Mariam grundades. Fördomar mot kvinnliga imamer finns fortfarande, men de har minskat i alla fall bland muslimer, berättar grundaren Sherin Khankan. Islamofobin däremot har inte försvunnit någonstans, utan har snarare ökat tillägger hon.

Den första moskén i islams historia var profeten Muhammeds husmoské i Medina. I den moskén ledde kvinnor bön för andra kvinnor. Så jag tror att den kritiken vi har mött har varit baserad på okunskap.
SR