Allah fastställer.

"Den rätta religionen inför Gud är förvisso Islam". (Koranen 3:17)

Allah säger.

"I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion". (Koranen 5:5)