Jos maahanmuutto nähdään investointina, olisi silloin katsottava että kaikki sujuu kitkattomasti...tarpeellista on että on asuntoja ja työpaikkoja...jos maahanmuutto on suuri esim. jonkun kriisin takia maailmassa, niin silloin tulee niin paljon maahanmuuttajia että resurssit ei riitä ja tietenkin se vaikuttaa silloin valtion ekonomiaan negatiivisesti...mutta tuolaisista pääsee aina ohitse ajan mittaa...tutkimuklsen mukaan Ruotsissa oli tilanne huono 90 luvulla ja etenkin nyt tänä päivänä...mutta asiat paranee aina vuosien kuluessa kuitenkin ja Ruotsilla menee ekonoomisesti hyvin.

Kävi ilmi, että maahanmuutto on 64 vuoden aikana tuottanut Ruotsille taloudellista hyötyä 900 miljardin kruunun edestä. Maahanmuuton tuottavuuteen vaikuttaa maan vastaanotto-kapasiteetti. Jos maassa on hyvä koulutusjärjestelmä, hyvä asuntotilanne vahvoilla työmarkkina-alueilla ja vahvat työmarkkinat, on maahanmuutto maalle taloudellisesti kannattavaa. Päinvastaisessa tilanteessa maahanmuutto saattaa tuoda ongelmia tullessaan.
Asukkaan vaikutus yhteiskunnan talouteen riippuu suuressa määrin iästä. Ruotsissa syntyneet ovat vahvasti ikääntyvä ryhmä kun taas ulkomailta Ruotsiin tulee pääasiassa nuoria ja vahvoja ihmisiä. Yhteiskunnan taloutta kuormittaakin eniten juuri lapset ja eläkeläiset.

SR ... arenaide