Sverige har inte lämnat ut några siffror...men det nu är så i hela Norden, så antagligen är det likadant även i Sverige...kvinnor nekas oftare asyl i Norden än män...undrar varför...varför behandlas kvinnor sämre...
Omni