Alkukristittyjen olisi heti alussa ollut käännettävä selkänsä Vanhalle testamentille, eikä siteerata sitä, sillä Vanhatestamentti on juutalaisten pyhä kirja joka on tulkittu jo ajat sitten juutalaisten taholta Talmudissa...Kristityillä ei ole tulkintaa Vanhastatestamentistä, siksi heidän on vaikeaa kun eräitä jakeita otetaan esille Vanhastatestamentista...Juutalaisuus ja Kristinusko olisi pitänyt erottaa toisistaa hieman paremmin, mutta se kai vaikeaa on kun juutalaisilla ja kristityillä kummallakin sama kirja, Vanhatestamentti.
Mutta loppujen lopuksi, Vanhatestamentti kertoo vain sen ajan tapahtumista ja niitä tapahtumia ei ole määrätty tapahtuviksi samalla tavalla myös tänä päivänä...Kertomukset on kertomuksia niiltä ajoilta, sen ajan ihmisten elämästä...Mitään hyötyä ei ole alkaa jankuttaa niistä, mennyt on mennyttä...Ja sitä vastoin Raamantun tekstejä on muunneltu niin paljon ja myös tapahtunut käännösvirheitä, tahallisesti tai tahattomasti, joilloin tekstiä on vaikea ymmärtää, etenkin kun eräät tekstit on kopioitu sumerien teksteistä ja lyhennetty niin paljon että vaikea ymmärtää mistä on kysymys.
Minun mielestä Raamaattua on paljon vaikeampi ymmärtää mitä Koraania...Ei sen puoleen, en ole ylettömän paljon Raamattua tutkinut, aikoinani jonkin verran tutkin.