Klanerna måste hållas borta från politiken...det borde vara självklart...klanmentalitet är liksom inte Sverige...politikerna skall inte blanda sin klanmentalitet i politiken...man skall inte se bara sin egen klans bästa...så funkar det inte i Sverige längre...här har alla individer frihet...bort med klanmentalitet.
Expressen