Ruotsisuomalaiset nähdään  kirjoissa ja kuvissa vaaleaihoisina ja vaalea tukkaisina yksilöinä...tosielämässä se ei ole niin...Ruotsi on monikulttuurinen maa ja monet suomalaiset, erityisesti naiset, elää ulkomaalaisten kanssa, ja heidän lapsensa ovat myös ruotsinsuomalaisia, mutta lapset eivät ole vaaleaihoisia ja vaaleatukkaisia, mutta ovat silti ruotsinsuomalaisia...pitäisi yrittää muuttaa tuo stereotyyppinen kuva  ruotsinsuomalaisista vaaleaihioisina ja muutta se sekaväriseksii :)