Hehheeee, vilket namn för restaurangen, finnjävel...i Helsinfors...så man tror i Finland att namnet ger mer kunder...kanske det...finländaren ser ju namnet finnjävel kanske som sisu :) för oss sverigefinländare är ordet finnjävel ett liksom lite nedsättande :)
Finnjävel.