Så det händer att lärare från Finland kan inte tillräckligt bra svenska...det är ju synd...undrar hur effektivt svensk undervisning är i Finland...eller är det bara så att eleverna har inte tillräckligt intresse för svenskan...annars säger man att lärarläget är bra i sverigefinska skolor, bara bristande kunskaaper i svenska hos finska lärare.
Lärarbristen