Vähemmistölaki astui voimaan Ruotsissa vuonna 2010.
Kritiikki on koskenut etenkin kielikysymyksiä.
– Kaikkien viiden vähemmistökielen asema Ruotsissa on hyvin epävarma, saadaanko kielet siirrettyä seuraaville sukupolville. Esikoulujen ja koulujen äidinkielen tuki ja opetus on ratkaiseva tekijä, toteaa Rohdin.