Ovanligt faktist att denna skola har haft så många brister...för det är ju allmänt kännt att dom finska skolorna i Sverige är mycket bättre en svenska skolor.
Göteborgs sverigefinska skola ratad av Skolinspektionen.