Kalliiksihana se taitaisi käydä kunnille.

Taistelu kolmen vähemmistökielen puolesta: Tiina Johansenin perheessä puhutaan kolmea Ruotsin virallista vähemmistökieltä. Luulajan kunta on kuitenkin päättänyt antaa opetusta vain yhdessä perheen äidinkielistä.
Johansenin lapset puhuvat kotona neljää kieltä: ruotsia, suomea, pohjoissaamea ja eteläsaamea. Perheen viisivuotiaalle kunta tarjoaa äidinkielenopetusta vain yhdellä äidinkielellä esikoulussa. 
– Ainoa ratkaisu on mielestäni se, että kunta antaisi lapselleni äidinkielenopetusta kaikilla neljällä kielellä. Tällä tavalla säilyisi perheemme monikielinen identiteetti, sanoo Tiina Johansen.