Muslimska Jeddi-riddareInom den muslimska ridderlighetens tradition finns det nämligen något som heter Futuwwat, ”den mystiska krigarens väg”. De muslimska riddare som följt denna väg är just inga andra än Jeddi-rörelsen. Rörelsens mästare går under beteckningen al-Jeddi. Dessutom kallas deras lärlingar för Palawan.
Begreppet Jeddi kan kopplas etymologiskt till slutledet i Muhajideen, vilket betyder ”helig krigare” på arabiska. Genom att själsligt bli ett med den Gudomliga kraften ska dessa enligt traditionen strida för att upprätthålla fred genom rättvisa och sannfärdighet.
Enligt Jeddi-riddarnas hederskodex får de aldrig angripa först, och aldrig i aggression. När striden dock är ett faktum är de lika fruktade krigare som de är andligt vördade, eftersom deras kärlek till döden betraktas som större än fiendens kärlek till livet.