Skolan är ju barnens och  lärarnas arbetsplats...I skolan skall uppfostran ske kollektivt...ansvaret för barnens uppfostran är dock föräldranas...men i skolan skall lärdomen hur man behandlar kvinnor, tjejer, ske...skolan måste uppfostra barnen när man ser att vissa av barnen lever rövare...skolan måste våga kontakta föräldar till dessa tafsande ungdomar, meddela alltså föräldrar om hur illa deras barn beter sig.
Omni