Profeten (saw) sade: The Children of Israel divided into 72 sects. My community will divide into 73 sects, and all of them will be in the Hellfire save one." The people asked him: “And which one will that be?"

He replied: “The one that follows what I and my Companions are upon right now.”

Profeten (saw) visste att muslimer skulle/kommer att dela in sig i 73 olika sekter och grupperingar. Och han varnade för att endast en av de 73 "sekterna" kommer att stiga in i paradiset. De som följer Profeten (saws) sunnah och lever som han och hans följeslagare gjorde, de kommer att stiga in i paradiset.

"As for those who divide their religion and break up into sects, thou hast no part in them in the least: Their affair is with Allah: He will in the end tell them the truth of all that they did." (Surah Al Anam, Vers 159)

[6:159] DU HAR inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Gud skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. 

Profeten sa inte, döda dig själv, döda andra, döda oskyldida, säg att bara din tro är den rätta islam...Nej, verkligen inte...Profeten befallde inte så.