Man måste lyda landets lagar..alltså det landets lagar där man bor.
Fyra fruar tillåtna i stater där råder islamiska lagar...men om man kan inte behandla alla lika, då skall man nöja sig med en hustru.
Lägg märke till att:
Det är omöjligt att behandla alla lika...


Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;(Koranen 4:59)

...tag då (andra) kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra, men (begränsa er till) en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika... Koranen 4:3

Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det...Koranen 4:129