Ruotsindemokraatit näkyy edelleenkin alenevan...kuukaudesta toiseen alamäki jatkuu...hyvä näin.

Svensk Väljaropinion en sammanvägning av flera opinionsinstitut från den senaste månaden som Novus Opinion gör för Ekot: 
Novus = Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos vägs samman, en metod som internationellt brukar kallas poll of polls.
Väljaropinion, april 2016
M: --------25,8 (+0.6)
L: ---------6,1 (+0,3)
C: --------6,6 (+6,8)
KD: ------3,3 (-0,1)
S: --------25,9 (-0,1)
V: --------7,2 (-0,2)
MP: ------5,5 (-0,3)
SD: ------17,1 (-0,9)
Övriga: --2,8 (+0,3)
FI: --------2,0 (+0,4)
Osäkra:--11,6 (+1,3)