Joskus silloin tällöin saa lukea kuinka eräät moittii muita hulluiksi ja idiooteikisi uskonnon takia...nuo huutelijat ei näytä tietävän mitään esim. Suomen tai Ruotsin uskonnonvapauden laista...he mölyää vain omia mielipiteitään ja haukkuu uskovaisia idiooteiksi...etenkin jos on kysymys Islamin uskosta...kun heille sanoo että sekä Suomessa ja Ruotsissa on uskonnonvapaus, sanoo he että ei ole kysymys uskonnonvapaudesta heillä kun haukkuu...eivät ymmärrä mitä laissa sanotaan...miksi eivät ymmärrä...onko heillä vajaa äly, tai johtuuko se vain ilkeydestä ja vihasta muslimeja ja Islamia vastaan?..Jokaisella on oikeus uskontoonsa lain mukaan...on oikeus tunnustaa uskontoaan ja on oikeus harjoittaa uskontoaan ja on oikeus ilmaista uskontoaan...on oikeus sanoa että on uskovainen ja millä tavalla ja mihin uskontoon kuuluu, ilman että huutelijat alkaa haukkua idiooteiksi...nuo huutelijat ei vain ymmärrä mitä laissa sanotaan :)

"Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. (Suomen perustuslain 11 §)"