Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Otro rättfärdigar i sig själv inte angrepp.

Ibn `Umar sade:
Jag såg en dräpt kvinnas kropp under en av profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser) strider så han förbjöd dödandet av kvinnor och barn.

Abū Dāwūd berättar:
Vi var tillsammans med Guds sändebud (över honom vare Guds frid och välsignelser) under ett slag och vi såg människor samlas. Han sände iväg en man för att ta reda på varför de samlats. Mannen återvände och sade: ’De har samlats runt en dräpt kvinna.’ Guds sändebud (över honom vare Guds frid och välsignelser) sade: ’”Hon skulle inte ha attackerats!” Khālid bin al-Walīd ledde styrkorna så han sände en man till honom och sade: ”Säg till Khālid att inte döda kvinnor eller arbetare”

Abū Dāwūd har berättat:
Gå framåt i Guds namn. Döda inte de äldre, ej heller små barn, ej heller kvinnor och överträd inte gränser.

I Muwatta’ berättas:
Ni kommer att finna en grupp människor som har hängivit sig dyrkan av Gud (dvs. munkar) så lämna dem ifred.

http://islam.se/terrorism/attacker-mot-civila-under-jihad/