Inte undra på att svenska skolan fungerar dåligt...vinstintresset är ju huvudsaken...vinst så mycket som möjligt.
Sydsvenskan