Tekoja arvostellaan loppupäästä. Jos haluat jotakin, ota lukuun, mihin se päättyy.
-- (arabialainen sananlasku)
.

Kun olet tekosi tehnyt, tai puheesi pitänyt, tai kirjoituksesi julkaissut, sen jälkeen ne saa arvostelut...Niitten hyvyyttä tai pahuutta katsellaan, mietitään...Tekojesi, puheittesi, kirjoitustesi, vaikutus muihin, vaikuttaa niitten arvosteluun...Jos ne tuo negatiivistä kaikua yhteiskuntaan, saat negatiivistä arvostelua...Jos ne saa positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan, saat positiivistä arvostelua...Jos tekosi, puheesi ja kirjoituksesi on lapsellista lörpöttelyä, sinulle nauretaan ja sinut sivuutetaan melkein kokonaan.