Det skall vara kärlek och tillgivenhet i äktenskapet. Det är en befallning av Gud. Allt elakt, våld och annat negativt, är inte från Gud, utan det är från människor.

Det som gäller är det som Gud har sagt att det skall vara tillgivehet mellan gifta par. Den som kan tänka och använda sin hjärna, vet detta, förstår detta.

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.(Koranen 30:21)