Jankutus raiskauksista jatkuu eräillä...eräs kommentoija taas väitti että 90% raiskauksista Ruotsissa on maahanmuuttajien tekemiä :) ja suurin osa tietenkin muslimeja...se on sitä islamofobiaa kun he kertoilee omia kuvitelmiaan, omia mielihalujaan totuuksina.

Tämä ylen uutinen on hyvin kirjoitettu...kertoo miten se rasistien lehti MV vääristelee asioita. Alhaalla on linkki ylen artikkeliin, kannataa lukea artikkeli sietä :)
Se on aika ihmeellistä miten MV vääristeklee tietojaan. MV viittaa johonkin Human Right Watchin artikkeliin, mutta heillä ei taida olla sellaista artikkelia...alku tuosta MV jutusta läksi liikkeelle verkossa, kun joku linkitti italiankielistä blogia missä nuo luvut oli ja siellä sanottiin, että Human Right Watch on niin sanonut...kukaan rasisteista ei ole ollut halukas hakemaan tietoja Ruotsin tilastoista...nyt Yle näyttää miten MV cvääristelee kirjoituksiaan ja MVn lukijat nielee kaiken totuutena...ihan naurattaa kuinka surkeaa porukkaa MV lukijat on kun uskovat kaikkea ja eivät älyä itse ottaa asioista tietoa...kiitos ylelle artikkelista, hyvä artikkeli.
Informazione Libera minkä MV ja muut rasistiset paikat on antanyut lähteeksi, juuri tuossa urlissa oli se italialaisen blogin kirjoitus Ruotsin valtavasta raiskausmäärästä...on näköjään ottaneet pois kirjoituksen sieltä...ovat huomanneet, että se olikin väärennettyä tietoa, siis ei mitään tietoa.

Ruotsissa raiskataan 164 naista joka päivä!

Ruotsin raiskausluvut puhuvat puolestaan ja ovat kammottavat: Ruotsissa on kirjattu 60.000 raiskausta vuodessa⁶, eli noin 5000 raiskausta kuukaudessa.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaisena päivänä Ruotsissa raiskataan keskimäärin 164 naista.

Tämä on 20 kertaa enemmän kuin muiden Euroopan maiden keskiarvo.⁷

Raiskausten lukumäärä kasvoi 12% vuosina 2009 ja 2010.⁸

Muslimien osuus raiskauksista on noin 77 prosenttia (maahanmuuttajat yleensä, 90%).⁹

Human Right Watchin Euroopan yksikkö raportoi lisäksi, että joukkoraiskaukset Ruotsissa ovat kasvaneet 377 % vuosien 1995 – 2006 välillä. Kodin ulkopuolella tehdyt raiskaukset kasvoivat 300 % vuodesta 1975 vuoteen 2007.¹⁰

Human Rights Watchin kyselyn mukaan 82% ruotsalaisista naisista¹⁰, jotka asuvat suurissa kaupungeissa, ilmoitti, että he eivät uskalla tai pelkäävät poistua yksin kodistaan myöhään illalla.

Yllä olevan esimerkkijutun analyysi

Perättömät tiedot ovat ilmeisesti laajalle levinneitä verkkohuhuja, jotka kiusaavat toistuvasti Ruotsin Rikostorjuntayksikköä.

Yllä olevan esimerkkijutun analyysi

Perättömät tiedot ovat ilmeisesti laajalle levinneitä verkkohuhuja, jotka kiusaavat toistuvasti Ruotsin Rikostorjuntayksikköä.

Uutisen todenperäisyys: Esitellyt luvut ovat täysin ristiriidassa Ruotsin oikeusministeriön alaisen Rikostorjuntayksikön (Brottsförebyggande rådet - Brå) tilastojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2014 poliisille raportoitiin 20 300 seksuaalirikosta, joista 6700 kirjattiin raiskauksiksi. MV-lehden luku – 60 000 raiskausta vuodessa – on liki yhdeksänkertainen näihin tilastoihin verrattuna.

Jutussa esiteltyihin prosenttilukuihin maahanmuuttajien ja muslimien osuuksista rikoksiin pitää suhtautua mitä suurimmalla varauksella, sillä Ruotsissa ei tilastoida rikollisten kansallisuutta, etnistä taustaa tai uskontoa. Maahanmuuttajien rikollisuutta on tarkasteltu lukuisissa ruotsalaistutkimuksissa, kuten Tukholman yliopiston tutkimuksessa Crime as the price for equalityTukholmalaisten kantaruotsalaisten ja maahanmuuttajien rikoksia ja rikosepäilyjä vertaillut tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat tekevät keskimäärin enemmän rikoksia kuin Ruotsin kantaväestö. Erot pienenevät kun kantaruotsalaisiin verrataan ensimmäisen polven maahanmuuttajien sijaan toisen polven maahanmuuttajia, tai kun otetaan huomioon väestön taloudellinen tilanne ja koulutusaste.

Uutisessa käytetyt lähteet: On vaikea selvittää mistä hurjat luvut ovat alun perin peräisin. MV-lehden uutinen on kuvakaappaus, joka on kopioitu ruotsalaisesta petterssonsblogg-blogista. Blogin lähde on Informazione Libera, mutta uutiseen vievä linkki johtaa umpikujaan.

Ruotsin rikostorjuntayksikön lehdistövastaava Monica Landergård kertoi Ylelle törmäävänsä vastaaviin lukuihin ja kyselyihin toistuvasti, joten kyse on ilmeisen laajalle levinneestä verkkohuhusta. Googlaus osoittaa, että vastaavilla luvuilla shokeeraavia artikkeleita löytyy verkosta helposti ja monilla kielillä. Jutuista ei kuitenkaan löydy selkeitä lähdeviitteitä siitä mihin luvut lopulta perustuvat. Yhtäkään tarkalla linkillä varustettua lähdettä ei ole merkitty myöskään MV-lehden kohu-uutiseen. Jutussa viitataan Human Right Watchin kyselyyn ja raporttiin. HRW ei kuitenkaan Ylen pyynnöstä huolimatta löytänyt itsekään tietoja, joihin MV-lehden jutussa viitataan. On siis epäselvää, onko mainittuja artikkeleita olemassa.

Lähteet: Ruotsin rikostorjuntayksikön tilastot, Tukholman yliopiston tutkimus Crime as the price for equality, Ruotsin rikostorjuntayksikön lehdistövastaavan Monica Landergårdin haastattelu, alkuperäinen MV-lehden artikkeli.

http://yle.fi/uutiset/nain_somehuhusta_tulee_totta__tarkastelussa_kolme_vastamedian_uutista/8420146


Faktaa raiskauksista Ruotsissa

Luin NTU 2013 raportista, sexbrott, siis sexuaalisista rikoksista.

NTU on tehnyt kyselyjä ja kyselyissä monet kertoivat joutuneensa sexuaalisen rikoksen uhriksi.

0,8% heistä sanoi kokeneensa sexbrott, joka on siis noin 62 000. Luku 60 000 mitä nyt kaikkialla kauhistellaan ja kutsutaan sitä että Ruotsissa on 60 000 raiskausta vuodessa, on siis NTU'n mukaan luku joka käsittää kaikkia sexbrott yhteensä.

Kysyivät: Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt?
Suomeksi: Ahdistiko, pakotti tai pahoinpitelikö joku sinua seksuaalisesti?


Jokaisessa valtiossa on omat lakinsa ja norminsa. Ruotsissa esim. sanotaan sexbrot jo jos mies taputtaa naista pyllylle, tai katsoo "sillä silmällä" kuin haluaisi jotain tytöltä, naiselta, blottare (joka näyttä sukupuolielimiiän) ja niin edelleen.

Todellisuudessa siis tuo luku 60 000 mitä tälläkin palstalla sanotaan raiskuksia, on vain pieni osa raiskauksia.
Eniten vastanneista jotka kokivat joutuneensa sexbrotin uhriksi, oli nuoria, alle 25 vuotiaita.
Karmeinta on se että jopa Ruotsissa eräissä tahoissa ovat lukeneet väärin miten NTU esittää asian.

Sexbrott mistä tehdään ilmoituksia:
Våldtäkt och sexualbrott.
Under 2013 anmäldes 17 700 sexualbrott, varav 6 000 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna minskade med 5 procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod så har anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, vilket har ett flertal orsaker.

http://www.bra.se/bra/brott-och-stat...xualbrott.html

Lopuksi mainitsen vielä, vilkaisin läpi koko tutkimuksen. Ei siellä missään puhuttu muslimeista, eikä maahanmuuttajista 

http://www.bra.se/download/18.35c681...1_NTU_2013.pdf

s.49
I NTU ställs följande fråga:
Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2012)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exempel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats.


Av de tillfrågade uppger 0,8 procent att de utsattes för sexualbrott under 2012, vilket motsvarar ungefär 62 000 personer i befolkningen (16–79 år). Andelen utsatta för sexualbrott har varit relativt stabil över de åtta mättillfällena (se tabell 3A). Precis som vid hot och misshandel har de flesta personer som utsatts för sexualbrott under 2012 utsatts för en enstaka händelse, men det finns en mindre grupp som är upprepat utsatt. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 223 000. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att mönstren för dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller typen av brotts plats och relationen till gärningspersonen. 
s.51
Ungefär vart sjätte fall (16%) beskrivs av de utsatta som en våldtäkt
. Det skulle innebära att det skattade antalet våldtäkter i befolkningen uppgår till drygt 36 000 händelser under 2012. Här bör noteras att det kan vara svårt för en person att tolka huruvida en händelse juridiskt sett ska bedömas som sexuellt tvång eller våldtäkt. Det innebär 
att de våldtäktshändelser som rapporterats i NTU i juridisk mening kan vara lindrigare sexualbrott, som sexuellt tvång, eller vice versa. Man bör också vara medveten om att det, precis som för hot och misshandelsbrott, finns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen. Den typen av utsatthet kan upplevas som särskilt känslig och är därmed svår att fånga upp i en frågeundersökning.


Våldtäkt

uudelleen....

Kuten varmaan tiedät, niin se on BRÅ joka tilastoi tällaisista asioista. Alla olevassa on BRÅn antamat luvut todellisista tapauksista, siis kun on tehty ilmoitus sexualrikoksesta, ei siis ainoastaan vain raiskauksista 17 000 ilmoitusta ja niistä katsottiin 6 000 olevan raiskauksia, mutta ei siis välttämättä aina tavallinen raiskaus sanan varsinaisessa merkityksessä , sillä Ruotsissa on paljon tiukemmat näkemykset siitä mikä katsotaan raiskaukseksi ja mikä ei ja osittain suuret lukumme johtuu tästä.

Våldtäkt och sexualbrott.
Under 2013 anmäldes 17 700 sexualbrott, varav 6 000 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna minskade med 5 procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod så har anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, vilket har ett flertal orsaker.

http://www.bra.se/bra/brott-och-stat...xualbrott.html

Ja sitten NTU on osa BRÅta ja NTU teon tehnyt kyselyjä monen vuoden ajan ja lopulta raportoi kyselyjensä tuloksen. Tulos ei siis ole mikään täsmällinen luku raiskauksiin Ruotsissa, vaan se on monen vuotisen kyselyjen tulos, miten naiset vastasi. Tällaiset kyselyt on aina otettava varovaisesti, med en nypa salt.

Valitettavasti etenkin he jotka vastustavat muslimeja, alkaa syyttää että muslimit on näitä raiskaajia, vaikka missään BRÅ ja NTU kirjoiruksessa ei mainita sanallakaan muslimeja, ei edes ulkomaalaisia jos sikseen mennään. Se on eräiltä vain niin helppoa syytellä muslimeja kollektiivisesti kaikesta. 

NTU kysymys:
Kysyivät: Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt?
Suomeksi: Ahdistiko, pakotti tai pahoinpitelikö joku sinua seksuaalisesti?


s.49
I NTU ställs följande fråga:
Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2012)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exempel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats.


Av de tillfrågade uppger 0,8 procent att de utsattes för sexualbrott under 2012, vilket motsvarar ungefär 62 000 personer i befolkningen (16–79 år). Andelen utsatta för sexualbrott har varit relativt stabil över de åtta mättillfällena (se tabell 3A). Precis som vid hot och misshandel har de flesta personer som utsatts för sexualbrott under 2012 utsatts för en enstaka händelse, men det finns en mindre grupp som är upprepat utsatt. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 223 000. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt.Det är sannolikt att mönstren för dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller typen av brotts plats och relationen till gärningspersonen.
s.51
Ungefär vart sjätte fall (16%) beskrivs av de utsatta som en våldtäkt
. Det skulle innebära att det skattade antalet våldtäkter i befolkningen uppgår till drygt 36 000 händelser under 2012. Här bör noteras att det kan vara svårt för en person att tolka huruvida en händelse juridiskt sett ska bedömas som sexuellt tvång eller våldtäkt. Det innebär att de våldtäktshändelser som rapporterats i NTU i juridisk mening kan vara lindrigare sexualbrott, som sexuellt tvång, eller vice versa. Man bör också vara medveten om att det, precis som för hot och misshandelsbrott, finns

http://www.bra.se/download/18.35c681d4143337cb6b29e9/1395068367808/2013_1_NTU_2013.pdf