Alkohol är skadligt för människan....

"De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: "det ligger svår synd i bådadera men också något som kan vara människan till nytta. Det onda det medför är dock större än den nytta de kan få." (Koranen 2:219)

"Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger."(Koranen 4:43)

"Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är inget annat än djävulens skamliga påbud. Håll er borta från allt sådant, för att det ska gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta." (Koranen 5:90-91)