I tre fall enligt en hadith...får troende muslimer ljuga...eller rättare sagt även prata otydlig
Tre fall:

1.) under krig,
2.) för att skapa försoning mellan människor,
3.) och ordväxling av en man till hans fru och ordväxling av en fru till hennes man (i en förvriden form för att skapa försoning mellan dem).

Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303
Humaid b. ’Abd al-Rahman b. ’Auf berättade att hans moder Umm Kulthum dotter till ’Uqba b. Abu Mu’ait som var bland de första emigranterna som svor lojalitet till Allahs apostel (fred vare med honom), sade att hon hade hört Allahs Budbärare (fred vare med honom) säga: En lögnare är inte den som försöker nå försoning bland människor och som talar gott (för att förhindra tvist), eller han som frambringar gott. Ibn Shihab sade att han inte hörde att det undantaget var beviljat i någonting där folk talar utifrån lögn utom itre fall: under krig, för att skapa försoning mellan människor, och ordväxling av en man till hans fru och ordväxling av en fru till hennes man (i en förvriden form för att skapa försoning mellan dem)