Yksi yleisimmistä harhaluuloja Islamista on, että se on sotaisa uskonto, puoltaa sotaa ei-muslimimeja kohtaan, levittäen uskoaan...Sanotaan, että islam levisi miekalla, ja saarnaa jihadia (usein virheellisesti käännetty "pyhä sota")...Mutta kun menee Islamin pyhään kirjaan Koraaniin, niin havaitsee hyvin selvästi että Koraani torjuu/kieltää  hyökkäyssodan...Muslimit voivat sotia puolustustaen jos ne ovat uhattuina...Koraani sisältää laajan tuen tälle tulkinnalle muun muassa seuraavissa jakeissa:

[2:190] Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyÖkätkÖ. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. 

[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyÖkkää päällenne siellä; mutta jos he hyÖkkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. 

[2:192] Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias. 

[2:193] Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älkÖÖn vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan. 

[2:194] Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa. 

[2:195] Uhratkaa omaisuuttanne Jumalan asian hyväksi; älkää syÖksykÖ turmioon, tehkää hyvää. Katso, Jumala rakastaa hyväntekijÖitä. 

Huomaa erityisesti, että nämä jakeet tekee terrorismin tuomittavaksi Koraanin mukaan...Islamistiset terroristit, jotka yrittävät perustella toimiaan viittaamalla että se on jihad...herjaavat omaa uskontoaan...Kuten lainaukset edellä osoittavat, se ei voi koskaan olla niin että tappaa viattomia siviilejä; voi vain ainoastaan hyökätä niitä vastaan, jotka hyökkäävät itse.