Antaa ruokaa köyhille...tervehtiä tunnettuja ja tuntemattomia.

Shahih Al-Bukhari
[1:2:11]
'Abdullah bin 'Amr återgav: En man frågade Profeten (frid vare med honom): ”Vilka handlingar eller( vilka kvalitéer av) Islam är bra?” Profeten (frid vare med honom) svarade: ”Att ge mat åt de fattiga och hälsa till de som du känner och till de som du inte känner.”