Morgan Johansson ei antanut lausuntoa siitä, että Ruotsin tunnistustarkastukset poistettaisiin lähitulevaisuudessa. Päinvastoin, hän totesi, että ne pysyvät niin kauan kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi. Ja hän liitti Ruotsin tarkastusten poistot siihen että EU-valtiot tekisi yhteisiä päätöksiä turvapaikkapolitiikasta joka helpottaisi painetta Ruotsissa. Katsellen konkreettisia tuloksia tähän mennessä EU:ssa pakolaisten uudelleen jaosta ja keskusteluja Dublin-asetuksesta,  siis siitä voi päätellä, että Ruotsin tunnistus-tarkastukset tulee jatkumaan vielä kauan aikaa.

Blir sannolikt kvar länge
Inte heller Morgan Johansson gav några som helst besked som tyder på att de svenska id-kontrollerna ska avskaffas under den närmaste tiden. Tvärtom slog han fast att de blir kvar så länge regeringen anser att det är nödvändigt. Och han kopplade ett borttagande av kontrollerna till att EU fattar gemensamma beslut om asylpolitiken som lättar på trycket mot Sverige. Med tanke på de konkreta resultaten hittills inom EU av omfördelningen av flyktingar samt diskussionerna om Dublinförordningen ligger det därmed nära till hands att dra slutsatsen att de svenska id-kontrollerna kommer att bli kvar länge.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mats-knutsson-id-kontrollerna-blir-kvar-lange