Intohimoisimmat pakolaisvihaajat lietsovat katkeraa vihaansa medioissa ja ja sosiaalisissa medioissa...rauhanomainen rinnakkaiselo vaikeutuu pakolaisvihaajien katkeran vihaisen sanatulvan takia...sivistysvaltio ei toimi pohjoisessakaan...sivistymättömät riehuu ja levittää katkeraa vihaansa...etnisesti erilaisen näköiset ihmiset koetaan uhkana...epäluulot vieraita kohtaan elävät edelleenkin monen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa...