Muslimilapset voi käydä kirkossa...Islam tunnustaa Kristinuskon ja Judaismin...yhdsessä olo lisää yhtäläisyyttä ja yhteiskuntaan sopivuutta kaikella tavalla...sanoo Ahmadiyaa Imam, Nasirmoskésta , Göteborgissa

Visst kan muslimska barn delta i kyrkan
Imam: Religiös tolerans uppstår när man möter varandras tro och värderingar
 Islam är kärlekens och fredens religion och dess sanna mål är just att sprida detta. Människans integritet och respekt är en grundläggande del av islam. Som regel anser man inom islam att varje religion är sann och vägleder till Gud, förutsatt att originalläran inte har blivit påverkad av kultur och tradition. Islam gör anspråk på att vara en grundläggande religion och alla profeter, från Adam till Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) har alla kommit med samma grundläggande lära.
Denna lära går först och främst ut på att skapa en relation mellan människan och Gud, sedan att skapa relation emellan människor. Därför gör inte islam någons tro till ett hinder för relationer människor emellan.
Islam är inte ett slutet värdesystem som måste krocka med andra religioner eller värdesystem. I stället har islam alltid respekterat livets höga moral och värderingar. Vår imam har vid flera tillfällen runt om i världen sagt att Koranen lär oss att vi ska skydda olika religioners platser för tillbedjan – det är varje muslims ansvar att skydda sådana platser om någon vill förstöra dem.
 Därför är det inte emot islam att muslimska går till kristna eller judiska religiösa byggnader och där delta i något kulturellt eller utbildningsrelaterat evenemang, som en skolavslutning. Särskilt inte om det arrangeras utan en religiös bakgrund eller på annat sätt går emot en annan religions grundläggande tro.
Sådana tillställningar bara ökar kärlek och samförstånd och man får tillfälle att förstå varandras tro och värderingar. Det är så man skapar religiös tolerans, höga religiösa värderingar och höga moraliska värderingar. Det är just detta kärleksfulla budskap som är grunden till islam och det är just det som är den ahmadiyamuslimska församlingens motto: ”Kärlek för alla, hat mot ingen”.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article21955752.ab