Kuka on hyvä muslimi? Hän joka ei vahingoita muslimeja suunsa/kielensä ja käsiensä kanssa.

Sahih Al-Bukhari
[1:2:10]
Abu Musa återgav: Några frågade Allahs Budbärare( frid vare med honom): ”Vems Islam är bäst? (Vem är en mycket bra Muslim?)” Han svarade: ”Den som undviker att skada Muslimerna med sin tunga och sina händer.”