Koraani 2:62 sanoo että muslimien lisäksi ne jotka on kristittyjä, juutalaisia, saabalaisia ja elävät hurskaasti ja uskovat Jumalaan...he saa palkkansa Herran luona....Kaikki uskovaiset on samanarvoisia Herran luona.

[2:62] (Koraaniin) uskovat ja myÖskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia. 

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )