Koraani  [2:256] sanoo...ei pakkoa uskon asioissa...Kuinka moni tuon onkaan unohtanut.

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.