Alla oleva saarna pidettiin perjantaina 27 marraskuuta, Alby-moskeijassa, Botkyrkakommunissa...saarna keskittyy kertomaan että terror ei ole uskontoa...kirjoitus on aika pitkä, mutta laitan sen tähän kokonaisuudessaan, jotta ruotsia osaavat voi sen lukea halutessaan.

Är islam en religion av terror? 

Samhället vi lever i idag är komplext, detta har nog inte undgått någon. Och vad som händer här näst är svårt att veta, vi lever i en tid där samhället förändras fort och drastiskt. 

Terror är renodlad ondska som måste motarbetas och bekämpas på alla sätt och vis, många länder har drabbats på olika sätt. Det gemensamma är att terroristerna dödar oskyldiga, förstör egendom, sprider skräck, bara ondska, förstörelse och sorg rakt igenom. 

Terrorhandlingar begås av personer som inte kan tänka, inte mår bra i sitt inre. Idag drabbas alla av terror, terror gör inte skillnad på människor, religioner, etniciteter eller kön, den drabbar allt och alla. 

Terrorhandlingar är emot allt förnuft och logik, mot terroristerna själva, deras syfte kommer aldrig att nå fram genom terrorhandlingar, terror strider mot alla religioner och trosuppfattningar. 

Det terrorn sprider med sig är dödande och skräck, de tar människoliv utan någon giltig grund, de förstör familjer, de förstör samhällen, de leder bara till förstörelse. 

Islam är fri ifrån allt sådant. 

När muslimer utför terrorhandlingar, legitimerar de västs angrepp på muslimska länder och det får bara bakslag. De påstår sig vilja segra i Allahs religion, men det gör man absolut inte genom att sprida död och förstörelse i samhällena. 

Islam nedsände bevarande av människors rättigheter och egendomar, liv och hälsa och allt däremellan. 

Att vissa försöker anklaga islam för att vara en religion av terror är en mycket grov och felaktig anklagelse. Budskapet i koranen, profetens tradition och de rättfärdigas handlingar motbevisar dessa anklagelser och visar en total motsats.

Även här ser vi hur Allah vill att de använder visdom i sitt kall till Allah. Det är denna metod som är vår tradition att använda! 

[3:159]I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.”

Även här ser vi hur mildhet är viktigt och den metod som vi ska använda.

I Islam, dömer vi inte andra, vi tvingar inte andra, alla har en fri vilja och alla har rätt att välja, sen får var och en stå till svars för sina val inför Allah! 

Vi ser även det som profeten fred vare med honom lärde oss inför krig. 

Döda inte en gammal, döda inte ett barn, döda inte en kvinna. 

Människors liv är heligt och ärat i islam, oavsett vems liv det handlar om eller vem människan är. 

Allah lär oss i koranen: 

[6:151]Säg: "Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom - Vi drar försorg om er och om dem - avhåll er från all skamlöshet, ; tag inte andras liv - Gud har förklarat [livet] heligt. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd.”

Islam lär oss också att den som dödar ett oskyldigt liv är som den som dödat hela mänskligheten och den som räddar ett liv är som den som räddat hela mänskligheten.

Vårt budskap till dig som dödar och sprider skräck på jorden är att, profeten har tagit avstånd ifrån dina handlingar! 

Sen får vi inte glömma den förtycktes åkallan, även om den förtryckte inte är muslim! 

Hadith: Den förtrycktes åkallan, även om det är en icke muslim når Allah direkt. 

En annan hatidh: på domedagen kommer den som blivit dödad, med blodet rinnande, med den som mördat honom, och fråga varför han dödat mig. 

Kan ni tänka er, hur skall man svara på denna fråga när den du mördat är oskyldig! 

Islam förbjuder att bryta benet på en död människa! Eller att stycka eller göra illa en död människa, eller att bränna en död människa! Så tänk er levande människor då! 

Allah har beordrat oss att behandla andra väl, och då menar vi inte bara föräldrar eller familjen eller vännerna, nej då menar vi alla.

Islam förbjuder alltid orättvisa. Även vid krig eller vid svåra situationer måste vi förbli rättvisa och ärliga, vi får aldrig gå till överdrift inte ens vid krigsföring. 

Islam lär oss också att förlåta våra fiender och ta hand om de som är tillfångatagna och behandla dem väl och ge dem sina rättigheter, ge dem mat och dryck och hälsovård. Profeten fred vare med honom brukade alltid fråga om dem och om hur de hade det – och detta är alltså de som är tillfångatagna, tänk er då de civila, de oskyldiga! 

Och historieböckerna vittnar om detta, det går att läsa om detta i västs historieböcker. Trots allt detta har några mage att förknippa terror med islam! 

Allah har ärat mänskligheten därför har muslimer inte något problem att samarbeta med andra

[17:70]VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.

Allah säger också i koranen:

[95:4]Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad

Detta är islams synsätt och tradition, det är så vi är beordrade leva! 

Må vi vara bland de som är barmhärtiga och rättvisa på denna jord, så att vi får ta del av Allahs barmhärtighet i det nästkommande livet, Amin! 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/terror-strider-mot-alla-religioner-och-trosuppfattningar/aRKokA!TZ6JtKxcfBRddj4SwRGDCw/