Naiset ole ei miehiensä orjia...Avioliitossa miehen ja naisen välillä täytyy olla rakkaus ja hellyys...on osattava ottaa ja antaa...vapaaehtoisesti...mitään pakkoa ei ole.

[30:21] Eräs Hänen merkeistään on myÖs se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta lÖytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat. 

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Koranen 30:21)