Muslimska världen går samman – fördömer attackerna i Paris

Efter attackerna i Paris går den Islamska konferensen (OIC), med 57 medlemsstater, ut och fördömer terrorismen. På samma sätt fördöms den från Sveriges Islamiska förbund. – Denna ondska måste stoppas, säger förbundets ordförande Omar Mustafa.
Efter attackerna i Paris, fredagen den 13 november, går den Islamiska konferensorganisationen (OIC) ut och uppmanar till gemensamma åtgärder mot terrorism och fördömer attacken i Paris, som dödade minst 129 människor. Dagen innan uttalade de ett liknandefördömande mot attacken i Beirut som skördade över 40 liv.
OIC har 57 medlemsstater och är världens näst största organisation för internationella regeringssamarbeten. Organisationens generalsekreterare Iyad Madani sa i ett uttalande att det internationella samfundet gemensamt bör bekämpa terrorismen som har blivit en "ärkefiende till mänskligheten i stort".

http://www.metro.se/nyheter/muslimska-varlden-gar-samman-fordomer-attackerna-i-paris/EVHoko!fctaoy6aNUrQE/
Fakta OIC
OIC har 57 medlemsstater, och är med det världens näst största organisation för internationella regeringssamarbeten, efter FN. Organisationen talar för den muslimska världens samlade intressen och verkar för att förespråka fred mellan folk från olika delar av världen. De skriver också att deras målsättning bland annat är varje medlemsstats självstyre ska respekteras, och att mänskliga rättigheter ska upprätthållas enligt FN:s stadgar. Organisationen fungerar också som medlingsforum i konflikter.

http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en