Otan esille sanan,jihad, koska se näkyy olevan monen länsimasen muslimien vihaajien suussa ja terroristien sanoissa ja teoissa. Islamissa jihad tarkoittaa..kirjoita sekakielellä, välillä suomeksi ja välillä ruotsiksi :)

Jihad = ”ansträngning”, ”förmågan att sträva”, ”en livslång strävan för att underkuva den egna fåfängan och därmed komma närmare Gud”
"Så lyd icke de icke-troende och kämpa emot dem genom Qur’anen med en mäktig kamp"
(Den Heliga Qur’anen 25:53).

Islamissa ei pakkoa uskonnon suhteen:
”Det finns inget tvång i religionen. Den rätta vägen är tydligt skild från förvillelsen”
(Den Heliga Qur’anen 2:257)

Uskonnollinen sota käydään Koraanin mukaan vain heitä vastaan jotka taistelevat uskontoa vastaan ja tietenkin myös silloin jos joku ryhmä hyökkää kimppuusi tai maasii kimpuun, itseään ja maataan saa puolustaa.

”Och strid på Allahs väg emot dem, som strider emot er, men överträd icke. Allah älskar sannerligen icke överträdarna”
(Den Heliga Qur’anen 2:191).

"Tillstånd att gripa till vapen har givits till dem mot vilka krig förs, på grund av att de har förfördelats och Allah har sannerligen makt att hjälpa dem."
(Den Heliga Qur’anen 22:40)

"....... Och om Allah icke hade drivit tillbaka vissa människor med hjälp av
andra, skulle kloster och kyrkor och synagogor och moskéer, i vilka Allahs namn ihågkoms ofta, förvisso ha blivit förstörda."

(Den Heliga Qur’anen 22:41)

On monta eri jihadia:

1. Inre jihād som innebär att man strävar efter att rena själen, stärka tron, benägna sig mot gott och undanhålla sig onda begär.

2. Jihād med ens tillgångar som betyder att man spenderar på olika gottgörande sätt.

3. Jihād genom ens eget handlande avseendes alla sorters goda gärningar, som att bjuda in människor till islam och att utbilda andra muslimer.

4. Väpnad kamp mot aggression och förtryck.

Jihadin säännöt

Tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. / Koranen 6:151

Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. / Koranen 5:32

Jihad merkitys lyhyesti

Islamissa ei ole mitään pyhää sotaa. Tiedän että sekä eräät muslimit ja länsimaiset käyttää sanoja, pyhä sota. Mutta Koraanissa ei mainita mitään pyhästä sodasta. Tärkein djihad kaikille uskovaisille muslimeille on iso jihad, sisäinen kamppailu itsensä kanssa, siis jihad omaa itseään vastaan, jotta pystyisi olemaan hyvä ihminen.
- Muslimi saa hyökätä toisten kimppuun vain silloin kun heidän itsensä päälle on hyökätty, toisin sanoen, puolustaa itseään. Aseellista djihadia saa siis käyttää ainostaan vain itsensä puolustamiseksi, tai esim. jos joku maa tai joku ryhmä hyökkää valtiosi kimpuun, mutta ensin on oppineen hehoitettava valtion johtajaa aseelliseen djihadiin, sen jälkeen on se valtion johtajan päätettävissä tulee djihad tai ei. Kaikki ominpäin sotimaan lähteneet, ei tee djihadia, eivät toimi uskonnon Islam mukaan
- Terroristit jotka tappaa viattomia miehiä, naisia ja lapsia ja uhkailevat heitä aseillaan, eivät ole Jumalan asialla. He on omalla asiallaan, huutavat Jumalaa ja Koraania tuuekseen pahoille teoilleen, voidakseen hämätä heikkoja ihmisiä, sekä muslimeja ja länsimaalaisia..
Jokaisella ihmisellä on myös Koraanin mukaan oikeus uskoa omalla tavallaan Ketään ei saa pakottaa kääntymään Islamiin Koraanin mukaan. 

Valtion hallitsija kutsuu jihadiin

Aseellinen jihad...Islamin oppien mukaan...ensin oppinut kehoittaa valtion johtajaa laittamaan jihad...sen jälkeen valtion hallitsija/hallinto, päättää jihadista...Kukaan yksilö ei voi lähteä jihadiin jos he ei ole hallitsijalta saaneet kutsua...kukaan hallitsija ei ole julistanut jihadia moniin  vuosikymmeniin...silti nuorisoa lähtee esim. Syyriaan sotimaan...he ei toimi Islamin mukaan...Miksi? Eivät tunne tarpeeksi hyvin uskontoaan...monet lähtee myös politiikka mielessä, ei uskonnollisesti...tämä tulisi tietää, ennenkuin alkaa kutsua terroristeja uskovaisiksi...jihadistin on saatava äidiltään myös lupa lähteä taistelemaan.


.....................................................................
(Joten voi aivan selvästi sanoa että nykyajan niin sanotut jihadistit jotka taistelevat terroriryhmissä, eivät ole mitään jihadistela Islamin mukaan, koska he ei toimi Islamin sääntöjen mukaan miten jihad tehdään...nykyajan niin sanotut jihadistit on raakoja tappajia ja toimivat johtajiensa sanan mukaan, johtajien, joila on poliittinen ideologia ja johtajien, jotka yrittävät laittaa uskonnon Islam mukaan sotaansa...jolloin etenkin sellaiset jotka ei tunne uskontoa Islam kunnolla lähtee mukaan ja monet länsimaalaiset kuvittelee myös terroristien olevan ainuita aitoja muslimeja.)