Kristinusko ja Judaism on uskontoja jotka Koraani hyväksyy...joten esim. kristityt ja juutalaiset ei ole vääräuskoisia...pakanat ja epäjumalia palvovat on vääräuskoisia. voi siis sanoa...

Koraani mainitsee, ”Ahl al-Kitab” eller Bokens Folk, kirjan kansat, kristityt, juutalaiset.

”De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”(Koranen 2:62)

Koraani ei kutsu kaikkia ei-muslimeja kuffareiksi.

Kuffar, tarkoittaa, he jotka ei usko, eivät usko Jumalaan.

Koraani sanoo maailman ihmisistä.

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars Gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.”(Koranen 49:13)

Koraani sanoo että ihmiset, kansat, on eri etnisiä ja eri uskoisia:

”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som vill [gå vilse] och Han vägleder den som vill [vägledas]; ni kommer helt visst att få stå till svars för era handlingar.” (Koranen 16:93)

Koraani sanoo että pakkoa ei ole uskonasioissa.

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.” (Koranen 2:256)