En jaksa hakea tilastoja vuodelle 2014...saa kelvata se mikä minulla jo on...vuoden 2013 tilasto.

 Aina kun on statistiikasta kysymys, olisi asiallista etsiä autenttinen statistiikka, tässä tapauksessa Malmön kaupungin antama statistiikka.

Faktaa Malmön maahanmuuttajista vuodelta 2013.
Ulkolaistaustaisia Malmö asukkaita on 131 000, siis 42 % Malmön koko asukasluvusta 313 000.

Lähde, linkki: sivu 11 ja 12.
Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak, 10 843 personer, och forna Jugoslavien, 8 262 personer. Sedan 2009 har Malmöbor från Irak ökat med ca 1 400 personer. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca 1 000 personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Jugoslavien hamnar på andra plats med 8 262 personer, vilket är en minskning med ca 300 personer. Polen och Bosnien-Hercegovina finns på fjärde och femte plats med 7 055 respektive 6 148 personer och de har ökat med 152 respektive 228 personer.
Totalt sett har över 131 000 Malmöbor utländsk bakgrund eller 42 % av hela befolkningen.

http://malmo.se/download/18.50dab45f146afe8fc2c36b8/Bokslut+2013.pdf